<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=268242&amp;fmt=gif">
logo (1)

Branschundersökning: Så påverkar digitala projektverktyg
byggföretagarens vardag

Branschundersökning

"Byggföretagarens digitaliseringsresa – tre steg för ökad produktivitet"

Vi ville få en djupare förståelse för hur 
företag förändrar och förbättrar sin verksamhetsstyrning och ökar sin produktivitet genom att 
utveckla sitt digitala arbetssätt. Därför frågade vi företag inom bygg, installation och anläggning hur de arbetar med digitala verktyg idag.

Resultatet är digitalisering i tre steg för ökad produktivitet:

  1. Få koll på läget genom att samla data på plats – varje dag
  2. Effektivisera och dokumentera affärskritiska processer
  3. Bättre och snabbare ekonomisk uppföljning

Det är utifrån dessa tre steg som vi valt att presentera vår undersökning, i syfte att lära och inspirera. Ladda ner rapporten idag!

 


 

Ange dina kontaktuppgifter så skickar vi rapporten till dig.