<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=268242&amp;fmt=gif">

Beräkna din ROI

Så mycket kan du tjäna med rätt projektverktyg för bygg

Mindre administration, smartare återrapportering  och bättre projektuppföljning – vad blir det i kronor och ören? Svara på tre frågor för att se vad din verksamhet skulle tjäna på att använda ett projekt- och affärssystem som är skräddarsytt för byggbranschen.

Gör testet här – få svar direkt!

Svara på de 3 frågorna nedan för att få en uträkning på din uppskattade besparing med Next Project (i nästa steg fyller du i dina uppgifter för att ta del av resultatet).

ROI-kalkylator

Snart klart – fyll i dina uppgifter för att få ditt resultat!

Du kan spara upp till

Tack för att du tog dig tid att göra vårt test! Beräkningen bygger på lång och gedigen erfarenhet inom bygg och entreprenad. Vi på Next vet precis var kostnaderna riskerar att dra iväg i såväl små som stora projekt – och hur marginalerna ökar när man minskar administrationen och effektiviserar återrapporteringen.

Vårt projekt- och affärssystem är utvecklat av byggbranschen för byggbranschen. Låt oss visa dessa funktioner genom att boka en kort demo med en expert hos oss med erfarenhet av just er bransch.

Hur har vi räknat?

Såhär har vi beräknat din besparing

För att få fram den ROI (return of investment) du skulle uppnå genom att implementera Next har vi först räknat ut den uppskattade intäkten utifrån förväntad ökning av marginal (1%)  i relation till omsättning. Vi har även tagit in i beaktning vår erfarenhetsdata avseende hur mycket tidsbesparing våra kunder gör per projekt när det kommer till tidsredovisa, sammanställa ekonomiska nyckeltal, uppföljning av leverantörsfakturor för att nämna några punkter där ni kommer spara pengar.

Att hantera leverantörsfakturor är just en sådan punkt där det finns stor tidsbesparing att göra här räknar vi med 20 kr per faktura. Antalet leverantörsfakturor har vi antagit utifrån erfarenhetsdata, 1000 leverantörsfakturor per tionde miljon i omsättning. För att göra kalkylen rättvis har vi därefter har vi dragit av kostnaden för att använda Next för ett företag i din storlek. Skillnaden mellan dessa två tal är alltså din beräknade ROI.