<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=268242&amp;fmt=gif">

Til: Prosjektledere, byggeledere, BAS-er KS/HMS-ansvarlige og andre ledere på byggeplass:

"Bruk disse hemmelighetene til å forenkle alle dine fremtidige befaringer"

E-bok:
Hemmeligheten bak en god befaring

 

Bruk disse hemmelighetene til å forenkle alle dine fremtidige befaringer. Dekker alle typer befaringer i bygg- og eiendomsbransjen: KS og vernerunder, førbefaringer og overtakelser, tilstandsvurderinger, generelle befaringer og fremdrift

Last ned nå!