<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=268242&amp;fmt=gif">

Til: Prosjektledere, byggeledere, BAS-er KS/HMS-ansvarlige og andre ledere på byggeplass:

Slik utføres de mest effektive inspeksjonene som holder bygningsarbeidere trygge

Slik utføres de mest effektive inspeksjonene som holder bygningsarbeidere trygge

- Gratis guide.

 

Du vil lære om:

✔️ Ha en standard fremgangsmåte for utføring av inspeksjoner 

✔️ Gjør en vurdering for hvor ofte du trenger inspeksjon

✔️ Tidlig oppmøte gir mer tid til å gjennomføre inspeksjonen

✔️ Velg de riktige personene til å utføre inspeksjonene

✔️ Opprette en detaljert liste over tiltak som må utføres

✔️ Digitale verktøy som kan hjelpe deg i hverdagen

Last ned nå!