<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=268242&amp;fmt=gif">

Til: Prosjektledere, byggeledere, BAS-er KS/HMS-ansvarlige og andre ledere på byggeplass:

De 10 største helse- og sikkerhetsrisikoene i byggebransjen

De 10 største helse- og sikkerhetsrisikoene i byggebransjen

- Gratis guide.

 

Her er listen over de 10 største helse- og sikkerhetsrisikoene og hvordan byggefirmaer kan gjøre en innsats for å beskytte sine arbeiderne mens de utfører arbeidsoppgavene sine.

Bygg- og anleggsbransjen er den farligste industrien for arbeidstakerne våre, og det er dusinvis av risikoer som potensielt kan forårsake alvorlige, livstruende skader. Dessverre er det fortsatt mange mennesker som dør mens de jobber i felt hvert år. Dette skyldes mangel på riktig verneutstyr, gode sikkerhetsrutiner og andre feil på arbeidsplassen. Dette kan forebygges og forhindres ved å sørge for en tryggere arbeidsplass for hver enkelt og forstå de vanligste risikoene samt hva de skal gjøre for å unngå dem.

Det oppstår vanligvis skader når bygningsarbeidere jobber i høyder-, med tungt bevegelig utstyr og elektrisitet. Men dette er kun noen av de vanligste sikkerhetsbekymringene. Det finnes mange andre potensielle farer som kan forårsake katastrofale skader. Når prosjektledere og byggefirmaer tar handlingsrettede skritt for å trene opp sine ansatte og sørge for skikkelig verneutstyr, vil risikoen for at arbeidstakere får alvorlige skader falle betydelig. Men før de kan ta de riktige skrittene, må de først vurdere risikoen for arbeidsplassen fordi disse farene kan variere.

 

 

Last ned nå!